Projekt

09.09.2015

Projekt "Ul dla pszczół", realizowany przez Pilskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT został nagrodzony w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Laureaci mogą liczyć nie tylko na statuetki i dyplomy; nagrodą jest również udział w wizycie studyjnej w jednym z krajów UE. "Ul dla pszczół" był projektem służącym aktywizacji społeczno-zawodowej kobiet i mężczyzn wykluczonych społecznie - poprzez utworzenie spółdzielni socjalnej, Klubu Integracji Społecznej, zorganizowanie kursów małej gastronomi, przedsiębiorczości i innych, a także objęcie uczestników pomocą doradcy zawodowego, prawnika i psychoterapeuty. Uczestniczyli w nim mieszkańcy Pilskiego Centrum Pomocy Bliźniemu. Jednym z celów konkursu "Dobre praktyki EFS 2014" była promocja projektów dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego polegająca na pokazaniu, w jaki sposób środki te trafiają do ludzi i zmieniają ich życie. Nagrodzone projekty otrzymały tytuł "Najlepszej inwestycji w człowieka 2014", a przedstawiciele realizujących je podmiotów wyjadą do jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, korzystających ze wsparcia EFS. Jak informuje MIiR, laureaci konkursu zostali wyłonieni na podstawie dwustopniowego procesu oceny: projekty najwyżej ocenione w pierwszym etapie, na podstawie przesłanego formularza opisu i materiałów dodatkowych, były przedmiotem obrad jury konkursowego, złożonego z przedstawicieli Instytucji Pośredniczących (IP), Instytucji Pośredniczących II stopnia (IP2), Instytucji Zarządzającej Programem Kapitał Ludzki, Krajowego Ośrodka EFS oraz ekspertów zewnętrznych zajmujących się tematyką EFS. Przy ocenie projektów brane były pod uwagę takie kryteria jak: dobór grupy docelowej, kompleksowość zaoferowanego wsparcia, efekty realizacji projektu i ich trwałość oraz stopień osiągnięcia wymiernych korzyści grupy docelowej z otrzymanego wsparcia.

Nabór na bezpłatną rehabilitację

09.09.2015

Projekt "Ul dla pszczół", realizowany przez Pilskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT został nagrodzony w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Laureaci mogą liczyć nie tylko na statuetki i dyplomy; nagrodą jest również udział w wizycie studyjnej w jednym z krajów UE. "Ul dla pszczół" był projektem służącym aktywizacji społeczno-zawodowej kobiet i mężczyzn wykluczonych społecznie - poprzez utworzenie spółdzielni socjalnej, Klubu Integracji Społecznej, zorganizowanie kursów małej gastronomi, przedsiębiorczości i innych, a także objęcie uczestników pomocą doradcy zawodowego, prawnika i psychoterapeuty. Uczestniczyli w nim mieszkańcy Pilskiego Centrum Pomocy Bliźniemu. Jednym z celów konkursu "Dobre praktyki EFS 2014" była promocja projektów dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego polegająca na pokazaniu, w jaki sposób środki te trafiają do ludzi i zmieniają ich życie. Nagrodzone projekty otrzymały tytuł "Najlepszej inwestycji w człowieka 2014", a przedstawiciele realizujących je podmiotów wyjadą do jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, korzystających ze wsparcia EFS. Jak informuje MIiR, laureaci konkursu zostali wyłonieni na podstawie dwustopniowego procesu oceny: projekty najwyżej ocenione w pierwszym etapie, na podstawie przesłanego formularza opisu i materiałów dodatkowych, były przedmiotem obrad jury konkursowego, złożonego z przedstawicieli Instytucji Pośredniczących (IP), Instytucji Pośredniczących II stopnia (IP2), Instytucji Zarządzającej Programem Kapitał Ludzki, Krajowego Ośrodka EFS oraz ekspertów zewnętrznych zajmujących się tematyką EFS. Przy ocenie projektów brane były pod uwagę takie kryteria jak: dobór grupy docelowej, kompleksowość zaoferowanego wsparcia, efekty realizacji projektu i ich trwałość oraz stopień osiągnięcia wymiernych korzyści grupy docelowej z otrzymanego wsparcia.

Konferencja

05.01.2015

KONFERENCJA KOŃCZĄCA PROJEKT PN. „UL DLA PSZCZÓŁ” W dniu 23.01.2014r. o godzinie 12:00 w Młodzieżowym Dom Kultury przy ul. Okrzei 9 odbędzie się Konferencja kończąca projekt pn. „Ul dla pszczół”. Na Konferencję zostali zaproszeni goście, przedstawiciele władz miasta, powiatu, instytucji współpracujących z Pilskim Centrum Pomocy Bliźniemu Monar- Markot. W Konferencji udział wezmą również uczestnicy Projektu. Konferencja będzie podsumowaniem 2 lat wsparcia dla mieszkańców naszego Ośrodka, prowadzonego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Ul dla pszczół

01.01.2012

Od 01.01.2012r. Pilskie Centrum Pomocy Bliźniemu Monar – Markot realizuje Program Unijny PO KL pt. Ul DLA PSZCZÓŁ – (aktywizacja społeczno zawodowa kobiet i mężczyzn wykluczonych społecznie), trwający 2 lata. Projekt zakłada wdrożenie takich innowacyjnych działań jak: utworzenie spółdzielni socjalnych, kurs małej gastronomi, kurs przedsiębiorczości, kurs wizażu, kurs dobrych manier – savoir vivre, grupy teatralnej, Klubu Integracji Społecznej, kurs komputerowy – nie bój się myszki. Ponadto każdy z uczestników będzie mógł skorzystać z porad doradcy zawodowego, prawnika jak również z indywidualnych porad psychoterapeuty. Uczestnicy wezmą również udział w wyjeździe integracyjnym. Program skierowany jest do mieszkańców PCPB Monar – Markot.