Nasza placówka


Pilskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT Schronisko dla bezdomnych mężczyzn, schronisko dla bezdomnych kobiet


Do Pilskiego Centrum Pomocy Bliźniemu są włączone następujące placówki:

Schronisko dla bezdomnych mężczyzn - ul. Długosza 33

Schronisko dla bezdomnych kobiet - Al. Niepodległości 135

Noclegownia - ul. Długosza 33


Numery kontaktowe

tel. / fax. 67 214 41 21

tel. 67 215 42 94
Z dniem 1 stycznia 2008 roku uchwałą Zarządu Głównego Stowarzyszenia MONAR – MARKOT zostało powołane Pilskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR –MARKOT z siedzibą w Pile przy ulicy Długosza 33, zostało również zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. Dyrektorem Ośrodka został Lech Gąsiorowski.

W latach 1998 do końca 2007roku placówka była w strukturach Wielkopolskiego Centrum Pomocy Bliźniemu.

Obiekt został przekazany w 1999 roku przez wojewodę pilskiego. Znajdował się wówczas w stanie całkowitej dewastacji. Do chwili obecnej udało się przeprowadzić całkowity remont budynku. W Domu tym znajdują schronienie matki z dziećmi i samotne kobiety. Wykwalifikowany personel Domu pomaga podopiecznym w realizacji i rozwiązywaniu wszelkich spraw urzędowych i osobistych.

Do Pilskiego Centrum Pomocy Bliźniemu są włączone następujące placówki:

  • Dom dla Matek Samotnie Wychowujących Dzieci, Kobiet Bezdomnych i Niepełnosprawnych MONAR – MARKOT w Pile, ul. Długosza 33;
  • Noclegownia dla Osób Bezdomnych i Najuboższych MONAR – MARKOT w Pile, ul. Niepodległości 135;
  • Dom dla Mężczyzn z Problemem Alkoholowym w Pile, Al. Niepodległości 135.

Pilskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR – MARKOT zostało powołane aby nieść pomoc ludziom bezdomnym, samotnym matkom, osobom uzależnionym, słowem wszystkim ludziom znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i zagubionych we współczesnych czasach. Jednym z istotnych środków przeciwdziałania bezdomności jest tolerancja wobec ludzi bezdomnych a także zrozumienie konieczności udzielenia im pomocy. Marek Kotański powiedział "Nikt nie jest stracony na zawsze. Jest wielką sztuką przywrócić do życia ludzi którzy dawno zatracili jego sens, nie bójmy się tego i pomagajmy innym”.

Pilskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR – MARKOT jest bardzo prężnie działającą organizacją, silną i ciągle się rozwijającą. Pomoc samotnym matkom i kobietom to tylko niewielka część naszej działalności. Dzięki wykwalifikowanej kadrze socjalnej, terapeutycznej, pedagogicznej udało się zbudować wielotorowy program pomocowy, dostosowany do grup problemowych i wiekowych. Kilka lat funkcjonowania jednostki zaowocowały zbudowaniem wiarygodnego wizerunku społecznego jak i medialnego. Nikt nigdy nie odszedł z tego Domu nie otrzymawszy pomocy w myśl słów Marka Kotańskiego „Dopóki w naszym życiu ciągle brakuje miłości bliźniego, dopóty nie wolno nam spać spokojnie”.

nasza placówka
nasza placówka
nasza placówka
nasza placówka